FI
Kaikki
A
B
C
E
F
G
H
J
K
L
O
R
S
U
V
X
Y
Z
1990
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2020
2021
2022
2023
Kaikki
 • ALSVIN
 • ALSVIN V3
 • ALSVIN V5
 • ALSVIN V7
 • BENBEN MINI
 • BENNI
 • BENNI E-Star
 • BENNI LOVE
 • CARGO
 • CHANA
 • CITY RAINBOW
 • CM10
 • CM8
 • CS15
 • CS35
 • CS35 PLUS
 • CS55
 • CS55 PLUS
 • CS75
 • CS75 PLUS
 • CS85
 • CS95
 • CV6
 • CX20
 • CX30
 • CX70
 • E-Pro
 • E30
 • EADO
 • EADO DT
 • EADO ET
 • EADO I
 • EADO II
 • EADO PLUS
 • EADO XT
 • ERA STAR
 • EULOVE
 • FAMILY
 • GREEN NEW STAR
 • HONOR
 • JIEXUN
 • JINGNIUXING
 • KAICHENG F70
 • LEIMENG
 • LINMAX
 • OUSHANG
 • RAETON
 • RAETON CC
 • RUIXING
 • RUIXING S50
 • SC
 • SHENQI
 • SHENQI F30
 • SHENQI F50
 • STAR
 • STAR / ZHIXING II
 • STAR 2
 • STAR RAINBOW
 • STAR2
 • STAR7
 • STARLIGHT
 • STARLIGHT 4500
 • UNI-K
 • UNI-T
 • UNI-V
 • UTILITY
 • V5
 • XINGGUANG
 • XINGYUN
 • XUNLONG
 • YUEXING
 • YUNTONG
 • ZHIXIANG
Näytä lisää ▼

CHANGAN :: Mallin valinta

 • CHANGAN
ALSVIN
Sedan
2018-pt
ALSVIN
Sedan
2008-pt
ALSVIN
Sedan
2009-2014
ALSVIN
Viistoperä
2009-2012
ALSVIN V3
Sedan
2012-pt
ALSVIN V5
Sedan
2012-2014
ALSVIN V7
Sedan
2014-pt
BENBEN MINI
Viistoperä
2010-pt
BENNI
Viistoperä
2014-pt
BENNI
Viistoperä
2006-2011
BENNI E-Star
2020-pt
BENNI LOVE
Viistoperä
2009-2014
CARGO
Tukikehys
2005-2012
CHANA
Van
2007-pt
CHANA
Noukkia
2007-pt
CITY RAINBOW
Bussi
2006-pt
CITY RAINBOW
2004-pt
CM10
Pakettiauto
2011-pt
CM8
Minibussi
2001-2008
CM8
Minibussi
2003-pt
CS15
Crossover
2016-pt
CS35
Crossover
2012-pt
CS35 PLUS
2018-pt
CS55
2017-pt
CS55 PLUS
2019-pt
CS75
Crossover
2014-pt
CS75 PLUS
2019-pt
CS85
Lokero
2019-pt
CS95
Crossover
2017-pt
CV6
Viistoperä
2005-pt
CX20
Viistoperä
2010-pt
CX30
Viistoperä
2009-2012
CX30
Sedan
2010-pt
CX70
Crossover
2016-pt
E-Pro
2019-pt
E30
Sedan
2011-pt
EADO
Viistoperä
2013-pt
EADO DT
2018-pt
EADO ET
2019-pt
EADO I
Sedan
2012-pt
EADO II
Sedan
2018-pt
EADO PLUS
2020-pt
EADO XT
Viistoperä
2018-pt
EADO XT
Viistoperä
2013-2018
ERA STAR
Tukikehys
2011-pt
EULOVE
Minibussi
2013-pt
FAMILY
Bussi
2006-2011
GREEN NEW STAR
Bussi
2002-pt
HONOR
Minibussi
2012-pt
JIEXUN
Minibussi
2006-2012
JINGNIUXING
Van
2010-2012
JINGNIUXING
Bussi
2010-pt
KAICHENG F70
2019-pt
LEIMENG
Minibussi
2004-2006
LINMAX
Minibussi
2017-pt
OUSHANG
2015-pt
RAETON
Sedan
2013-pt
RAETON CC
2019-pt
RAETON CC
2017-2019
RUIXING
Bussi
2014-pt
RUIXING S50
Minibussi
2016-pt
SC
Bussi
1993-2001
SC
Tukikehys
1993-2006
SC
Noukkia
1993-2006
SHENQI
Tukikehys
2012-pt
SHENQI F30
Noukkia
2016-pt
SHENQI F50
Noukkia
2016-pt
STAR
Bussi
2006-pt
STAR
Bussi
2013-pt
STAR
Tukikehys
1999-pt
STAR
Tukikehys
2006-2011
STAR
Bussi
2000-pt
STAR
Pakettiauto
1999-pt
STAR / ZHIXING II
Van
2007-pt
ZHIXING II
STAR / ZHIXING II
Tukikehys
2012-pt
ZHIXING II
STAR 2
Van
2007-pt
STAR 2
Bussi
2010-pt
STAR RAINBOW
Van
2007-2012
STAR RAINBOW
Bussi
2008-2012
STAR2
Bussi
2006-pt
STAR2
Tukikehys
2012-pt
STAR7
Bussi
2014-pt
STARLIGHT
Bussi
2006-pt
STARLIGHT 4500
Bussi
2009-pt
UNI-K
2020-pt
UNI-T
2020-pt
UNI-V
2022-pt
UTILITY
Bussi
2006-2011
V5
Bussi
2013-pt
XINGGUANG
Pakettiauto
2003-pt
XINGGUANG
Van
2007-pt
XINGGUANG
Bussi
2007-pt
XINGYUN
Bussi
2003-pt
XINGYUN
Bussi
2001-2006
XUNLONG
Bussi
2007-pt
YUEXING
Bussi
2010-pt
YUNTONG
Bussi
2005-pt
ZHIXIANG
Sedan
2008-pt
car-mod.com