Tietoa ostajille

Ehdot

Verkkokaupan motal.fi :n omistaja (sitten Verkkokauppa) on OÜ OSAD24 (y-tunnus 12530430), sijainti on Liimi 1, 10621 Tallinn.

Kauppasopimuksen voimassaolo, tiedot tavaroista ja hinnoista

Myyntiehdot ovat voimassa ostettaessa tavaroita Verkkokaupasta

Verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinta on esillä tavaran vieressä. Hintaan lisätään vielä maksu kuljetuksesta.

Maksu kuljetuksesta riippuu ostajan sijainnista tai toimitustavasta. Maksu on esillä tehtäessä tilausta.

Tiedot Verkkokaupassa olevasta tavarasta on esitetty tavaran vieressä.

Tilauksen tekeminen:

ilattaessa tavara täytyy lisätä valittu tavara koriin. Tehtäessä tilausta on kirjoitettava vaadittavia tietoja ja on valitettava sopiva tavaran toimitustapa. Sen jälkeen näytölle tulee maksu, joka on maksettava seuraamalla linkkiä pankin nettisivulla tai toisella mukavalla tavalla.

Sopimus tulee voimaan kun tarvittava maksu on tehty Verkkokaupan tilille.

Jos on mahdotonta kuljettaa tilattua tavaraa siitä syystä, että se puuttuu varastosta tai toisesta syystä, ostajalle mahdollisimman pian lähetetään ilmoitus siitä, ja maksettu raha (mihin kuuluvat kuljetuksen kulut) palauttaa heti, mutta viimeistään 14.päivän päästä ilmoituksesta.

Kuljetus:

Tavaran kuljetus tehdään seuraaviin maihin: Suomeen ja muihin maihin.

Poikkeuksellisissa tapauksissa Verkkokaupalla on oikeus kuljettaa tavaran enintään 45 kalenteripäivän aikana.

Ostaja maksaa kuljetuksen kulut, vastaava tieto on esillä toimitustavan vieressä.

Suomen sisäpuolella kuljetukset tulevat ostajan ilmoittamalle perille tavallisesti 2 – 4 arkipäivän aikana siitä päivästä lähtien kun kauppasopimus tulee voimaan. Suomen ulkopuolelle kuljetus tapahtuu 7 – 21 kalenteripäivän aikana.

Oikeus palauttamiseen:

ilauksen kuljettamisen jälkeen ostajalla on oikeus perua verkkokaupassa tehdyn kauppasopimuksen 14 päivän aikana [riippuen tavaran lajista ostajalta voi puuttua oikeus palauttamiseen, siinä tapauksessa täytyy tehdä näiden tavaroiden ja palveluiden listan, minkä pitää vastaa ehtoihin, jotka on listattu Velvoite – ja oikeuslain 4 kappaleessa 53 artiklassa].

Oikeutta palauttamiseen ei toteuteta, jos ostajana esiintyy oikeushenkilö.

14 – päiväisen tavaran palauttamisen toteuttamista varten tavaraa ei saa käyttää eri tavalla paitsi sitä, että on saatava selville tavaran yhdistelmää, ominaisuuksia ja oikeellisuutta, lisäksi testaamista varten niin kuin se on sallittu tavallisessa kaupassa.

Jos tavaraa on käytetty toisella tavalla, joka eroaa siitä, että on saatava selville tavaran yhdistelmää, ominaisuuksia ja oikeellisuutta, tai jos siinä on huomattavissa käytön tai kulumisen jäljet, Verkkokaupalla on oikeus pienetä palautettavan summan määrän samalla kuin tavaran hinta pienenee.

Palauttaaksesi tavaran kannattaa esittää ilmoitus tavaran ostamisen kieltäytymisestä, sitä varten lomake voi löytyä täältä: ilmoitus kieltäytymisestä, ja lähettää sen sähköpostiosoitteeseen info@motal.fi viimeistään 14. päivän päästä tavaran kuljetuksesta.

Tavaran palauttamisen kuluja maksaa ostaja, poikkeuksena on se, kun palauttamisen syy on se, että palautettava esine ei vastaa tilattuun tavaraan (esim. väärä tavara tai viallinen tavara).

Ostajan on palautettava tavaran viimeistään 14. päivän päästä ilmoituksen esittämisestä tai annettava todistus tavaran siirtämisestä kuljettajalle edellä mainitun ajan aikana.

Verkkokaupan saadessa palautettavan tavaran verkkokauppa palauttaa heti kaikki ostajan tekemät kulut sopimuksen mukaan, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua.

Verkkokauppa voi hylätä maksun palauttamasta, kunnes tavara, joka on sopimuksen esine, tule takaisin, tai kunnes ostaja esitä todistetta siitä, että tavara on lähetetty takaisin riippuen siitä, mikä tapahtuu ennen.

Jos ostaja on valinnut toimitustavan, joka eroaa tavaran kuljetuksen halvimmasta tavallisesta tavasta, Verkkokaupan ei tarvitse palauttaa kuluttajalle kuluja, jotka ylittävät tavallisen toimitustavan kulut.

Verkkokaupalla on oikeus mitätöidä kauppasopimuksen ja vaatia ostajaa palauttamaan tavaran, jos verkkokaupassa on virheellisesti osoitettu hinta, joka on tavaran markkinahintaa alempi.

Maksuehdot ja luottamuksellisuus:

Meidän yrityksemme antaa tarvittavat henkilötiedot Maksekeskus AS : en, että voi tehdä maksut

Kaikki hinnat on osoitettu EURO:ssa

Toimittaja:

  • Balti Autoosad AS
  • Vannetukku OY
Vialliset tavarat:

Sopimuksen mukaan Verkkokauppa on vastuussa siitä, jos ostajalle myyty tavara ei vastaa tai siinä on vika, joka on ollut jo sen siirtämisen aikana tai on löydetty kahden vuoden aikana ostajalle tavaran antamisesta lähtien. Kuuden kuukauden aikana ostajalle tavaran antamisesta alkaen luullaan, että tavarassa oli jo vika tavaran siirtämisen aikana. Verkkokaupan on osoitettava sitä päätöstä vääräksi.

Ostajan löytäessä vian voi ilmoittaa siitä verkkokauppaan viimeistään kahden kuukauden aikana lähettämällä sähköpostin osoitteeseen: info@motal.fi tai soittamalla numeroon: +358 30 6230366

Verkkokauppa ei ole vastuussa viasta, jotka tulivat ostajalle tavaran siirtämisen jälkeen.

Jos Verkkokaupasta ostetussa tavarassa on vika, josta Verkkokauppa on vastuussa, Verkkokauppa korjaa tai vaihtaa viallisen tavaran. Jos on mahdotonta korjata tai vaihtaa tavaraa, Verkkokauppa palauttaa ostajalle kaikki kulut, jotka tapahtuivat kauppasopimuksen mukaan.

Verkkokauppa on vastuussa sille ostajan tekemästä valituksesta, mitä tehdään kirjallisessa muodossa tai on mahdollista tehdä kirjallinen toisto, 15 päivän aikana.

Suoramyynti ja henkilötietojen käsittely:

Verkkokauppa käyttää ostajan esittämät henkilötiedot (mihin kuuluu nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, pankkitiedot) vain käsitellessä tilausta ja lähettäessä sen ostajalle. Verkkokauppa ilmoittaa henkilötiedot yritykselle, joka järjestää kuljetuksen kuljettaakseen tavaran.

Verkkokauppa lähettää ostajan sähköpostiosoitteeseen uutisia ja mainoksia vain siinä tapauksessa, jos ostaja on ilmoittanut tästä halusta kirjoittamalla oma sähköpostiosoitteen nettisivulle, ja lisäksi on ilmoittanut siitä halusta saada mainoksia sähköpostiin.

Ostaja voi eri hetkellä luopua mainostarjousten ja uutisten saamisesta ilmoittamalla tästä sähköpostitse tai noudattamalla ohjeita, jotka ovat liitteenä sähköpostiviestissä mainostarjousten kanssa.

Riidan ratkaiseminen:

os ostaajalla on vaatimuksia Verkkokaupalle niin niitä on ilmoitettava sähköpostiosoitteeseen info@motal.fi tai soitettava puhelinnumeroon: +358 30 6230366

Jos ostaja ja Verkkokauppa eivät voi ratkaista riitaa sopimalla, niin ostaja voi ilmoittaa Komissioon kuluttajariidasta. On tutustuttava oikeuden ehtoihin ja esitettävä ilmoitus voi täällä. Komission kuluttajariidasta tehtävinä on ratkaista riidat, jotka johtuvat Ostajan ja Verkkokaupan välillä tehdystä sopimuksesta. Komission on käsiteltävä ostajan valituksia ilmaiseksi.

Ostaja voi ilmoittaa platformille, joka ratkaista kuluttajariidat EU: ssa.